ÇEVRE VE SOSYAL SORUMLULUK
Asyaport çevreye duyarlı ve ‘Yeşil Liman’ Sertifikası’na aday olarak dizayn edilmiş bir limandır. Karbon salınımının minimuma indirgenmesi ve doğal kaynak kullanımı için gerekli olan tüm çalışmalar yapılmıştır.
Asyaport, karbon salınımını minimuma indirgemek ve çevreyi korumak için Elektrikli Vinçler ( STS ve RTG ), LNG Motorlu Taşıyıcılar, Solar Paneller ve LED Aydınlatma gibi farklı teknolojilere yatırım yapmıştır. Limanda tüm gemi ve sahil vinçleri elektrikle, liman içerisindeki taşıma araçları LNG olarak adlandırılan likit doğalgaz ile çalışmaktadır.
Asyaport liman sahası içerisinde toplanan yağmur suları, denize dökülmeden önce yağmur suyu kollektörlerinden geçerek arıtılmış halde sulama ve yangın sisteminin ikmalinde kullanılmaktadır.
Asyaport liman sahası içerisinde bulunan geçici atık sahasında atıklar,  tehlike sınıflarına ve türlerine göre ayrıştırılmaktadır. Tehlikeli gruptaki atıklar için drenaj sistemi mevcuttur. Bu atıklar, berteraf için, sözleşme yapılmış yetkili firmalara belli periyodlarda verilmektedir.
Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri süreç ve sertifikasyon çalışmaları devam etmektedir.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk Dökümanları
Asya Port Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Asya Port Etki Alanı

Asya Port Halk Katılımcı Listesi

Asya Port Kilit Katılım Faaliyetleri

Asya Port Lokasyon

Asya Port Paydaş Katılım Listesi

Asya Port Paydaş Listesi
Asya PortSosyal Sorumluluk Raporu 2016
Asya Port Şikayet Formu