ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
ASYAPORT LİMAN A.Ş. kesintisiz hizmet sunmak için varlıklarını en verimli şekilde kullanarak bölgesinde bir lojistik merkez olarak gelişen, Türkiye’nin Dünya’ya açılan çevreci kapısı, bölgede istihdam sağlayan en büyük konteyner limanıdır. Bu doğrultuda;
Sürdürülebilir Başarının Sağlanması İçin;
Değişen ve gelişen teknoloji doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, hizmet kalitesi ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmayı,
Hizmet kalitesi ve hızından asla ödün vermeden, standartlar ve yasal düzenlemelere uyarak, uzun vadeli iş ortaklıkları yaratmayı ve "müşteri memnuniyeti" sağlamayı,
Tüm çalışanlarımızın teknik ve davranışsal yetkinliklerini arttıracak eğitimlerle bilgi ve becerilerini arttırmayı, takım çalışması prensibini benimsetmeyi,
Yenilikçi yaklaşım düşüncesiyle hareket edip, sürekli gelişim bilincini uygulamayı ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile beraber gerçekleştirmeyi, 
Çalışanlarımızın, Kalite, İş Güvenliği Ve Çevre Yönetim Sistemleri konusundaki eğitimlerinin sürekliliğini sağlayarak, bu konulardaki bilinçlerini arttırmayı ve ekip çalışmasına teşvik etmeyi, bunu gerçekleştirirken müşterilerde, tedarikçilerde ve diğer ilgili taraflarda da bu bilincin oluşmasına katkıda bulunmayı,
Bilinç, katılımcılık, hedef birliği ve etkin kontrollerle Entegre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirileceğini beyan eden; müşteriler ve bütün ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren bir kuruluş olmayı; Entegre Yönetim Sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanması için kaynak sağlamayı,  
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına Uyum İçin;
Tüm sorumluluk alanlarımızda, yaptığımız uygulamalarda iş sağlığı ve güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmeyi; faaliyetlerimizi, ulusal ve uluslararası iş sağlığı güvenliği kanunları, düzenlemeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeyi, bunların yetersiz kaldığı ya da bulunmadığı durumlarda sektörün genel uygulamalarına ve uluslararası genel teamüle uygun çalışmayı, 
Uygulanmakta olan İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına titizlikle uyma konusuna özen göstermeyi, bu özen ve istek ile işletmede işin yürütülmesine ilişkin oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verecek koşullardan korumayı ve daha iyi bir iş ortamı sağlamayı,
Ziyaretçileri, müşterileri ve çalışanları kazalardan ve kazalara neden olabilecek her türlü hatalı davranışlardan korumak için iş emirlerinde belirtilen işlemler ile iş güvenliği kurallarının tam olarak uygulanması gerektiğine inandırmayı ve uygulamaları takip etmeyi,
Ana hedefin, güvenli, verimli ve kaliteli çalışma olduğunu, çalışanlarımızın, kendi sağlığı ve ailesinin mutluluğu için güvenliğini sağlamayı, 
Çevreyi Korumak İçin;
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm faaliyetlerimizde alternatif enerji ve hammadde kaynaklarını değerlendirerek, sera gazı emisyonlarını azaltmayı, enerji verimliliği ve tasarrufunu arttırmak için kaynak ayırmayı, 
Enerji ile ilgili olarak yapılan satın almalar, yeni proje ve tasarımlarda sisteme uygun, verimliliği yüksek ekipman, sistem ve servisleri tercih ederek gelecek nesillere doğayı unutturmayacak, sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi,
Çevre performansımızı arttırmaya kılavuzluk eden, kirliliğin önlenmesine odaklanan, doğanın korunması için gereken saygıyı gösteren uygun bir çevre yönetim programına sahip olduğumuzu,  
Çevre kazalarını önlemeyi ve oluşabilecek herhangi bir kaza ya da olayın etkilerini azaltmak için yüksek seviyede hazırlıklı olarak çalışmayı, 
Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitim vermeyi ve çevreye saygı bilinci ile günlük işlerinde de teşvik etmeyi,
 Tedarikçi seçimlerimizde çevreye duyarlılığı göz önünde tutacağımızı, tüm faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası çevre mevzuatına uyacağımızı, 
 Yıllık rapor yayınlamayı, liman gelişimini iyi ilişkiler ortamında ilerletmek amacıyla tüm paydaşlarla iyi bir işbirliği için özel dikkat göstermeyi, 
 Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri denetim sonuçları ve gelecekte değişen şartlara göre Entegre Yönetim Sistemi Politikasını periyodik olarak güncellemeyi taahhüt ederiz.